Βρίσκεστε: Αρχική > Προϊόντα > Ενεργειακά Τζάκια

Ενεργειακά Τζάκια

Ένθετες εστίες

 

Χαλύβδινες κατασκευές που προσαρμόζονται μέσα σε υφιστάμενα τζάκια
ανοιχτού τύπου που τα μετατρέπουν σε ενεργειακά.
Εσωτερικά της κατασκευής κυκλοφορεί νερό που θερμαίνεται και μπορεί 
να συνδεθεί  σε κλειστό ή ανοικτό κύκλωμα θέρμανσης. 
Συνδέονται με το δίκτυο των θερμαντικών σωμάτων ως κύρια ή βοηθητική πηγή θέρμανσης.
Αυξάνει κατακόρυφα την απόδοση του τζακιού,
και μειώνει την κατανάλωση του ξύλου.
Μπορεί να κατασκευασθεί σε οποιαδήποτε διάσταση.

 


Λέβητες κεντρικής θέρμανσης

Λέβητες στερεών καυσίμων.

Λέβητας καύσης βιοκαυσίμων σειρά DBM

Λέβητες πέλλετ

Ατομικές Μονάδες

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Δεξαμενές αποθήκευσης πέλλετ

Μεταλλικές Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου

Ενεργειακά Τζάκια

Παρελκόμενα Λεβήτων - Ατομικών Μονάδων

Αναλώσιμα Λεβήτων

Καυστήρες Riello