Βρίσκεστε: Αρχική > Προϊόντα > Παρελκόμενα Λεβήτων - Ατομικών Μονάδων > Συλλέκτες λεβητοστασίων

Συλλέκτες λεβητοστασίων

Κεντρικοί μεταλλικοί συλλέκτες λεβητοστασίων

 

Οι κεντρικοί συλλέκτες λεβητοστασίων μπορεί να
κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε διάσταση και μορφή.
Μπορεί να είναι χαλύβδινοι, ανοξείδοτοι, ή και γαλβανιζέ.
Δυνατότητα κατασκευής παροχών με πάσο, φλάτζα, ή και μούφα.
Δυνατότητα παράδοσης συλλέκτη ενσωματομένο
πάνω στον λεβητα  ή και ανεξάρτητο απ΄αυτόν.
Κατασκευάζονται υδραυλικοί διαχωριστές.


Λέβητες κεντρικής θέρμανσης

Λέβητες στερεών καυσίμων.

Λέβητας καύσης βιοκαυσίμων σειρά DBM

Λέβητες πέλλετ

Ατομικές Μονάδες

Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Δεξαμενές αποθήκευσης πέλλετ

Μεταλλικές Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου

Ενεργειακά Τζάκια

Παρελκόμενα Λεβήτων - Ατομικών Μονάδων

Αναλώσιμα Λεβήτων

Καυστήρες Riello